Individuální lekce DNS podle prof. Koláře

Lektor – Lucie Vlčková

Místo

JógaLucieVlčková - Havlíčkovo nám. 54, 2. patro 

Co se na lekci naučíte

 • Cítit se po cvičení lépe, než před ním
 • Zlepšit dtržení těla
 • Předcházet bolestem pohybového aparátu (svalů, páteře, kloubů)
 • Zpevnit ochablé svaly břicha, zad, nohou i paží, zkrácené svaly protáhnout
 • Naučit se správně a hluboce dýchat
 • Jak využít pomůcky na ještě lepší účinek ze cvičení
 • Umět výsledky cvičení přenést do běžného života - do práce, do sportu, do relaxace
 • Jak preventivně působit na celé tělo
 • Jak dýchat správně a zlepšit tak tok lymfy v těle a svojí imunitu
 • Jak se zbavit potíží se spánkem a stresu díky závěrečným relaxačním technikám

Náročnost

cvičení vhodné pro začátečníka i pokročilého, buduje správné pohybové vzorce

Termín

dle individuální domluvy, dopoledne i odpoledne či večer ve všední dny

Komu je lekce určena

 • tomu, kdo chce cvičit od začátku správně
 • tomu, kdo ví, že zdravý pohyb je nutnou podmínkou zdraví
 • tomu, kdo si chce udržet na cestu životem zdravé tělo, hluboký dech a veselou mysl 
 • pokud vás bolí záda (krk, hrudník, bedra), klouby, hlava
 • pokud chcete rozumně posílit a protáhnout celé tělo
 • jste-li po prodělané rekonvalescenci či fyzioterapii po zranění 
 • sportujete a chcete sportovat zdravě a dlouhodobě
 • hledáte preventivní cvičení, abyste se udrželi dlouho fit
 • jste účastník kurzů DNS I a DNS II
 • powerjógu či ashtangavinyásajógu vnímáte jako příliš náročnou

Struktura lekce

Lekce má 55 minut 

 •   5 min - úvod a teorie, dech, naladění se na sebe
 • 45 min - vývojové, jógové a pilates pozice, s pomůckami i bez
 •   5 min - závěrečná relaxace

Rezervovat lekci

 • telefonicky: +420 602730210 
 • emailem: lucie@jogaturnov.cz
 • na konkrétním termínu se domluvíme tak, aby vyhovoval vám i mě, jsem časově flexibilní

Co je systém DNS?

Tato špičková rehabilitační, ale také tréninková technika úspěšně léčí bolesti páteře, svalů i kloubů. Šetrně a efektivně rvás vrátí k aktivnímu životu nebo zvýší Vaše sportovní výkony. Dynamická neuromuskulární stabilizace podle prof. Koláře (DNS) je přístup založený na vývojové kineziologii. To znamená, že využíváme pozice a pohyby, které můžeme vidět u dětí během prvních 2 let života. Při cvičení nastavujeme klouby do ideálního postavení (tzv. centrace) a svaly pracují efektivněji a ekonomičtěji. Při cvičení dodržujeme určitou postupnost a zásady. Podmínkou úspěšného cvičení je vědomá spolupráce klienta. Cvičí se v různých polohách (na zádech, na břichu, na boku, na čtyřech i ve stoje). DNS je určena všem lidem s obtížemi pohybového aparátu, dětem od 5 let i vrcholovým sportovcům.

V čem je DNS jiná?

Při běžném způsobu posilování svalů se vychází hlavně z anatomické funkce. Posilovací cvičení jsou odvozena ze začátku a úponu svalu. Na tomto principu je sestrojena i většina posilovacích strojů používaných v posilovnách. Při rozvoji síly svalu však nelze vycházet pouze z jeho začátku a úponu, ale i z jeho začlenění do biomechanických řetězců. Ty však nelze odvozovat pouze z anatomických souvislostí, ale také z řídících procesů CNS. Je třeba si uvědomit, pokud cvičíme například prsní svaly, jsou vždy aktivovány i svaly, které stabilizují jejich úpony, tj. svaly zádové, bránice, břišní svaly atd. Tato funkce je automatická a u většiny lidí velmi omezeně ovládaná volním způsobem, nemluvě o hlubokých svalech, které jsou pro stabilizační a zpevňovací funkci obzvlášť důležité. Chybný nábor svalů při stabilizaci si jedinec automaticky a neuvědoměle zafixuje do všech vykonávaných pohybů a cvičení. Důsledkem je stereotypní přetěžování. Aby nedocházelo k přetížení měkkých tkání a skeletu, je nutná rovnováha mezi svaly v celém biomechanickém řetězci a také mezi vynaloženou stabilizační svalovou silou a velikostí zevní síly. Což s aktivním přístupem klienta dokáže technika DNS úspěšně rozvinout.

Kdo je prof. Kolář?

Prof.PaedDr.Pavel Kolář, Ph.D. se narodil v roce 1963 v Praze. 

Profesor Kolář je světově uznávaný fyzioterapeut, který se od počátku kariéry zabýval pohybovou patologií dětí. Od roku 1989 pracoval jako odborný asistent na Klinice rehabilitace FDL UK (Fakulta dětského lékařství Univerzity Karlovy) v Motole. Od roku 1999 až doposud je přednostou Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK, zde je také proděkanem pro rozvoj a investice. Pavel Kolář se velmi aktivně věnuje publikační činnosti. Publikoval více než 140 odborných článků jak v českých odborných časopisech, tak v zahraničních impaktovaných časopisech.

Pavel Kolář je zakladatelem diagnostického a terapeutického konceptu Dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS). Základem konceptu jsou elementární principy lidské motoriky, které jsou ukazatelem stavu řídící funkce centrální nervové soustavy. Proto i prostým pozorováním pohybového chování jedince lze určit stupeň vyzrálosti centrální nervové soustavy a přesnosti řízení pohybů. Na základně diagnostiky lze velmi cíleně ovlivňovat posturální a lokomoční funkce pomocí speciálního cvičení. Zásadní ale je, že zpětná vazba ovlivňuje centrální nervovou soustavu a trvaleji upravuje pohybové vzorce z ní vycházející. Díky postupům tohoto konceptu dokážeme pohybovou úroveň jedince nejen diagnostikovat, ale i velmi cíleně a dlouhodobě ovlivňovat a optimalizovat.