Kurz cvičení pro zdravý pohybový aparát I/d,e,f,g - DNS prof. Kolář

Rezervovat

Lektor – Jiří Vlček nebo Lucie Vlčková

Místo - STUDIO (v případě nutnosti ONLINE + ZÁZNAM) 

JógaLucieVlčková - Havlíčkovo nám. 54, 2. patro 

V případě nutnosti jsme okamžitě schopni Kurz převést na on-line platformu - pro účastníky to znamená mít doma připojení na internet a notebook, tablet nebo chytrý telefon, ostatní vás naučíme. Výhodou online lekcí je jejich nahrávání a vytváření záznamů lekcí, které pak mají účastníci zdarma k dispozici i po skončení kurzu.

Kurz cvičení pro zdravý pohybový aparát I - DNS prof. Kolář

 • 5+2 lekcí zdravého pohybu, hlubokého dechu a účinné relaxace
 • 5+2 lekce ZDARMA - úvodní a opakovací
 • PLUS 7 video lekcí pro domácí opakování 
 • začátek 1., 2. a 4. 11.- 13., 14. a 16. 12.

Bolestmi zad či pohybového aparátu trpíme mnozí - podle statistik více než 50% lidí. Zároveň také víme, že nejlepší prevencí je pohyb a tím se mnozí pokoušíme řídit. Zvláště jedinci zaměření na výkon to ale často se sportem přehánějí a místo úlevy se dostaví další bolesti či nová zranění. 

Samotný pohyb tedy jako prevence bolavých zad nestačí – musí být také správně prováděn. Dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS) prof. Koláře nabízí takové cviky. Stále více sportovců tuto metodu zařazuje do tréninkových plánů, buduje své správné pohybové vzorce a předchází tak zraněním pohybového aparátuAbychom si tedy pohybem prospívali a neškodili, je třeba dodržet několik obecných zásad. Hýbat se v souladu se správnými pohybovými vzorci. Cvičit nejen pravidelně, ale především přiměřeně. Nejde o každodenní cvičení do vyčerpání sil, pohyb by nám měl přinášet potěšení. Cvičení zkrátka nesmí být stresující. Správné cvičení má navozovat zklidnění. Kurz cvičení pro zdravý pohybový aparát je založený na tzv. vývojových pozicích. Ukazuje se, že i pouhá 1 lekce týdně přináší značnou úlevu od často letitých potíží. Slouží nejen jako pomoc při stávajících potžích (nejčastěji výhřezy páteře a bolesti kořenových kloubů - ramen, kyčlí), ale hlavně jako prevence do budoucna. Bez správného pravidelného cvičení se s bolestí pohybového aparátu lze vypořádat jen stěží.

Během 7 lekcí se naučíte:

 • Zlepšit držení těla, narovnat si páteř
 • Předcházet bolestem bederní, hrudní a krční páteře
 • Zpevnit ochablé svaly břicha a zad
 • Posílit a protáhnout svaly nohou i paží
 • Naučit se hluboce dýchat
 • Naučit se relaxovat a předcházet tak stresu
 • Umět výsledky kurzu přenést do běžného života - do práce, do sportu, do relaxace

Pozitivní přínos Kurzu cvičení pro zdravý pohybový aparát II - DNS podle prof. Koláře

 • Budete se po cvičení cítit lépe, než před ním
 • Kurz je prevencí mnoha potíží pohybového aparátu
 • Cvičení v rytmu dechu působí preventivně při potížích se spánkem a při stresu
 • Propojení dechu a pohybu přímo působí na tok lymfy v těle a zlepšuje stav imunity
 • Závěrečná relaxace vám zajistí klidný a spokojený spánek
 • Pro lepší účinek cvičení využíváme pomůckydiční 

Struktura lekce

 • 10 min - úvod a teorie, trénink dechového vzorce
 • 45 min - cvičení ve vývojových pozicích
 •   5 min - závěrečná relaxace, dechové a meditační cvičení

Co může následovat

 • pokud vás cvičení začne bavit a zjistíte, že ve cvičení chcete pokračovat, můžete si vybrat např. Kurz cvičení pro zdravý pohybový aparát II (úterý 17:45 od ledna či února 2022), Kurz powerjógy (středa 17:30 od února), Kurzu ashtangavinyásajógy (čtvrtek 16:30 od února) nebo některou z běžných lekcí. 

Komu je Kurz určen

 • cvičení vhodné pro začátečníky
 • chcete cvičit od začátku správně
 • víte, že zdravý pohyb je nutnou podmínkou zdraví
 • chcete si udržet na cestu životem zdravé tělo, hluboký dech a veselou mysl 
 • bolí vás záda (krk, hrudník, bedra), klouby, hlava
 • chcete rozumně posílit a protáhnout celé tělo
 • hledáte preventivní cvičení, abyste se udrželi dlouho fit
 • jste účastník kurzů DNS I a DNS II
 • powerjógu či ashtangavinyásajógu vnímáte jako příliš náročnou

Termín

 • 7 lekcí - 5+2 ZDARMA
 • pondělí, úterý nebo čtvrtek 1./2./4., 8./9./11., 15./16./18., 22./23./25., 29./30.11., 2.12., 6./7./9., 13./14./16.12.
 • pondělí od 15:30 do 16:30 - Lucie Vlčková - Kurz DNS I/d
  úterý od 9:15 do 10:15 - Lucie Vlčková - Kurz DNS I/e
  úterý od 17:45 do 18:45 - Jiří Vlček- Kurz DNS I/f
  čtvrtek od 16:30 do 17:30 - Lucie Vlčková - Kurz DNS I/g

Cena

 • 1500 Kč / Kurz o 7 lekcích ve studiu a 7 videolekcích pro domácí opakování (60 min), z toho 2+2 lekce ZDARMA - úvodní a záverečná (opakovací) 
 • v ceně kurzu je každý týden zveřejněná nahrávka lekce (videolekce) pro účastníky, která bude přístupná po celý týden
 • vidolekce zároveň slouží jako eventuální náhrada v případě vaší nepřítomnosti na některé z lekcí
 • Lekce  trvá celkem 60 min
 • placeno v předem na účet, faktura vám bude zaslána koncem měsíce, ve kterém jste provedli platbu
 • na cvičení přispívá většina zdravotních pojišťoven

Co je systém DNS?

Tato špičková rehabilitační, ale také tréninková technika úspěšně léčí bolesti páteře, svalů i kloubů. Šetrně a efektivně rvás vrátí k aktivnímu životu nebo zvýší Vaše sportovní výkony. Dynamická neuromuskulární stabilizace podle prof. Koláře (DNS) je přístup založený na vývojové kineziologii. To znamená, že využíváme pozice a pohyby, které můžeme vidět u dětí během prvních 2 let života. Při cvičení nastavujeme klouby do ideálního postavení (tzv. centrace) a svaly pracují efektivněji a ekonomičtěji. Při cvičení dodržujeme určitou postupnost a zásady. Podmínkou úspěšného cvičení je vědomá spolupráce klienta. Cvičí se v různých polohách (na zádech, na břichu, na boku, na čtyřech i ve stoje). DNS je určena všem lidem s obtížemi pohybového aparátu, dětem od 5 let i vrcholovým sportovcům.

V čem je DNS jiná?

Při běžném způsobu posilování svalů se vychází hlavně z anatomické funkce. Posilovací cvičení jsou odvozena ze začátku a úponu svalu. Na tomto principu je sestrojena i většina posilovacích strojů používaných v posilovnách. Při rozvoji síly svalu však nelze vycházet pouze z jeho začátku a úponu, ale i z jeho začlenění do biomechanických řetězců. Ty však nelze odvozovat pouze z anatomických souvislostí, ale také z řídících procesů CNS. Je třeba si uvědomit, pokud cvičíme například prsní svaly, jsou vždy aktivovány i svaly, které stabilizují jejich úpony, tj. svaly zádové, bránice, břišní svaly atd. Tato funkce je automatická a u většiny lidí velmi omezeně ovládaná volním způsobem, nemluvě o hlubokých svalech, které jsou pro stabilizační a zpevňovací funkci obzvlášť důležité. Chybný nábor svalů při stabilizaci si jedinec automaticky a neuvědoměle zafixuje do všech vykonávaných pohybů a cvičení. Důsledkem je stereotypní přetěžování. Aby nedocházelo k přetížení měkkých tkání a skeletu, je nutná rovnováha mezi svaly v celém biomechanickém řetězci a také mezi vynaloženou stabilizační svalovou silou a velikostí zevní síly. Což s aktivním přístupem klienta dokáže technika DNS úspěšně rozvinout.

Kdo je prof. Kolář?

Prof.PaedDr.Pavel Kolář, Ph.D. se narodil v roce 1963 v Praze. 

Profesor Kolář je světově uznávaný fyzioterapeut, který se od počátku kariéry zabýval pohybovou patologií dětí. Od roku 1989 pracoval jako odborný asistent na Klinice rehabilitace FDL UK (Fakulta dětského lékařství Univerzity Karlovy) v Motole. Od roku 1999 až doposud je přednostou Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK, zde je také proděkanem pro rozvoj a investice. Pavel Kolář se velmi aktivně věnuje publikační činnosti. Publikoval více než 140 odborných článků jak v českých odborných časopisech, tak v zahraničních impaktovaných časopisech.

Pavel Kolář je zakladatelem diagnostického a terapeutického konceptu Dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS). Základem konceptu jsou elementární principy lidské motoriky, které jsou ukazatelem stavu řídící funkce centrální nervové soustavy. Proto i prostým pozorováním pohybového chování jedince lze určit stupeň vyzrálosti centrální nervové soustavy a přesnosti řízení pohybů. Na základně diagnostiky lze velmi cíleně ovlivňovat posturální a lokomoční funkce pomocí speciálního cvičení. Zásadní ale je, že zpětná vazba ovlivňuje centrální nervovou soustavu a trvaleji upravuje pohybové vzorce z ní vycházející. Díky postupům tohoto konceptu dokážeme pohybovou úroveň jedince nejen diagnostikovat, ale i velmi cíleně a dlouhodobě ovlivňovat a optimalizovat.

Přihlášky a stornopodmínky

 • Rezervaci místa si udělejte nahoře, kurz najdete v rezervačním systému v týdnu od  1.11. nebo pod záložkou Kurzy
 • Počet míst je omezený na pouhých 12 účastníků - individuální přístup zaručen
 • Rezervace Vašeho místa je platná až po zaplacení celé částky na základě emailem zaslaných podkladů k platbě bankovním převodem
 • Dříve proplacené rezervace mají přednost.
 • Lze se přihlásit i jako náhradnice - pokud by se někdo z kurzu musel odhlásit
 • Pokud se potřebujete z Kurzu odhlásit před jeho začátkem, kontaktujte nás emailem, vaší rezervaci zrušíme.
 • Při odhlášení z Kurzu po jeho začátku je storno 100% částky. Je možnost za sebe poslat náhradníka.
 • V případě náhlých zdravotních komplikací, které znemožní účast na kurzu a které lze doložit potvrzením od lékaře, Vám bude nabídnut jiný termín nebo platba vrácena v plné výši.
 • Přihlášením na lekci dáváte najevo, že souhlasíte s uvedenými podmínkami, PŘ (provozní řád).
 • Pokud by akce byla zrušena ze strany studia JógaLucieVlčková, bude Vám nabídnut jiný termín nebo platba vrácena v plné výši. 
 • Pokud v průběhu kurzu onemocníte, zveřejňované videolekce zároveň slouží jako eventuální náhrada v případě vaší nepřítomnosti na některé z lekcí
 • V případě nutnosti (podzimní lockdown) jsme okamžitě schopni Kurz převést na on-line platformu - pro účastníky to znamená mít doma připojení na internet a notebook, tablet nebo chytrý telefon, ostatní vás ihned naučíme. Výhodou a BONUSEM online lekcí je jejich nahrávání a vytváření záznamů lekcí, které pak mají účastníci zdarma k dispozici i po skončení kurzu. Vracení plateb za kurz v případě, že nebude možné cvičit ve studiu, tedy nebude možné, kurz bude pokračovat v online prostředí.