Kde cvičíme

Kde nás najdete a jak to u nás chodí:

Studio JógaLucieVlčková je ve 2. patře domu čp. 54 na Havlíčkově nám. 54 v Turnově (stejný vchod jako do papírnictví nebo pojišťovny Generalli). Parkování je přímo na náměstí a před 8:00 a po 17:00 hod bývá bezproblémové. Přes den může být s hledáním místa problém - počítejte s tím. Do 2. patra vyjdete po schodišti nebo vyjedete výtahem. Na pravém konci chodby je po levé ruce šatna-recepce, v čele chodby prostor na cvičení a po pravé ruce WC. Sprcha, přístupná i mužům, je v prostoru dámského WC.  

Do jógového studia nemusíte chodit dříve než 15 min před začátkem lekce: 

Studio se otevírá 15 min před začátkem 1. lekce. Také mezi jednotlivými lekcemi je 15 min přestávka na vyvětrání prostor a pohodlné výměny cvičebních skupin v šatně. U lekcí dětské jógy a teens jógy to platí také. Pokud začíná lekce do 16. hod., je vstup do domu bezproblémový. Pokud na lekci čekají děti, je nezbytně nutné, aby nedělaly na chodbě před šatnou hluk. Po 16. hod. se dům zamyká a lektor přijíždí na lekci 15 min před začátkem lekce a dům odemyká. Mezi dvěma večerními lekcemi je dům otevřen max. 15 min, zamyká se přesně v čase začátku další lekce. V případě vašeho pozdního příchodu na lekci najdete tak pravděpodobně dům zamčený a lektora nelze z již probíhající lekce odvolat.

Na lekce choďte včas: 

Pokud vstupujete do již probíhající lekce, rušíte tak ostatní a sebe ochuzujete o komplexní účinek celé lekce. Lektor/ka může po začátku lekce odmítnout vaši přítomnost na lekci z důvodu pozdního příchodu a promeškání důležitých zahřívacích cviků na začátku lekce. Dřívější odchod z lekce je možný pouze ve vyjímečných případech a se souhlasem lektora. Pokud jdete na lekci poprvé, přijďte 15 min předem a je ideální nám to dopředu připomenout emailem (kromě rezervace lekce on-line). Pokud máte nějaká zdravotní omezení, o kterých bychom měli vědět, připravte nás na to. E-mailem, telefonicky, nebo před první lekcí osobně. 

Do prostoru šatny/recepce vstupujte bez obuvi: 

Obuv nechejte v botnících před vstupem do šatny, pokud si jí chcete vzít do šatny, dejte si obuv do vlastního sáčku a na dno skříní v šatně. Pokud to bude nutné, tak do šatny vstupujte s rouškou (tato skutečnost se bude odvíjet od aktuální hygienické situace a budete o ní informováni předem). K převlékání a odložení oblečení slouží výhradně pánská a dámská šatna. Neodkládejte oblečení a jiné větší věci mimo prostor šatny (především ne v sále na cvičení). Svoje věci si můžete uzamknout v plechových boxech, klíček si berte do sálu na cvičení. Berte v potaz, že boxy nejsou trezory a raději s sebou nenoste cennosti. Do sálu na cvičení nenoste pokrmy či nápoje. Bude-li to vyžadovat aktuální hygienická situace, noste roušku, v šatně se zdržujte po nezbytně dlouhou dobu a udržujte odstup od ostatních cvičících 2,0 m.

Pomůcky jsou na místě: 

Pokud si půjčujete jakoukoliv pomůcku na cvičení, desinfikujte si ruce přiloženou desinfekcí. Podložky na cvičení jsou na místě k dispozici. Obvykle také využíváme na cvičení další pomůcky - deky, cihličky, bolstry, míče, pásky, gumičky...Jaké pomůcky si máte vzít, vám sdělí před lekcí lektor/ka. Na relaxaci jsou k dispozici lehké deky na přikrytí či na podložení hlavy. Je-li Vám příjemnější mít vlastní pomůcky, samozřejmě si je přineste (v případě podložek to vřele doporučujeme). Schovávání pomůcek z kapacitních důvodů není možné. Podložky vždy po cvičení dezinfikujte připravenou dezinfekcí. Kapacita většiny lekcí je aktuálně snížena tak, aby mezi cvičícími byly rozestupy 1,5-2 m. Jsou-li podložky nastavené na podlaze, nehýbejte s nimi. Po ukončení lekce ukliďte zpět cvičební pomůcky na určené místo. 

Respektujte potřeby své i ostatních:

Zvolte pohodlné oblečení, které Vám umožní dostatečný rozsah pohybu. Je příjemné mít na přechod ze šatny na podložku žabky. Cvičí se naboso. Pokud Vám bývá zima na nohy, neváhejte použít ponožky, ideální jsou s protiskluznou úpravou. Sami zodpovídáte za přinesené oblečení, cenné věci a peníze během Vašeho pobytu na lekci. Cennosti si můžete uzamknout v boxech v šatně a šatna se po dobu lekce zamyká. Vypněte či ztlumte mobilní telefon v šatně. Omezte hlasité rozhovory s kamarádkou za dveřmi sálu v průběhu předchozí lekce. Během lekce si nepovídejte s kamarády – ruší to ostatní. Do sálu nechoďte výrazně navonění, Vaše vůně nemusí každému vyhovovat. Stejně tak je dobré si omýt chodidla nebo si dát před cvičením sprchu. Než vstoupíte do prostoru na cvičení, desinfikujte si ruce přiloženou desinfekcí. 

Nejezte před lekcí: 

Nejezte alespoň 1,5 hodiny před cvičením (jedná se o obecné doporučení), záleží, jak rychlé máte trávení a o jak těžká jídla jde – abyste se v průběhu lekce cítili dobře. Ze stejného důvodu není vhodné krátce před lekcí ani pití. Samozřejmě záleží na Vašem vlastním uvážení a pocitech. Nepijte před cvičením alkohol a bezprostředně před a po lekci nekuřte. Na lekci nežvýkejte žvýkačku.
Po lekci možná budete mít chuť doplnit tekutiny či si zakousnout něco malého – vezměte si s sebou vodu a třeba banán Vám dobře poslouží. V celém prostoru studia platí zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů. Povoleny jsou pouze nealkoholické nápoje v plastových či plechových obalech (a to pouze v šatně). Do sálu na cvičení nenoste žádné pokrmy ani nápoje. Osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek je vstup do prostor studia zakázán. 

Zdravotní a jiná omezení: 

Vaše přítomnost na lekci znamená, že se u vás neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost,  náhlá ztráta chuti a čichu a pod.) Lekce i samotné rady a doporučení v nich předávané lektory jsou určeny zdravým lidem. Lektor/ka není jakkoli odpovědný/á za případné škody způsobené nesprávným používáním uvedených cvičebních doporučení, návodů a rad. Každý, kdo se účastní cvičební a vzdělávací lekce, odpovídá za svůj zdravotní stav a do lekcí vstupuje po důkladném uvážení a na vlastní riziko a odpovědnost. Pokud si nejste jisti, zda je pro Vás cvičení vhodné, konzultujte to se svým lékařem. Kontraindikacemi pro cvičení jógy mohou být vyhřezlé plotýnky, srdeční a cévní onemocnění, onemocnění krve, mechanické poškození kloubů a vazů, epilepsie, psychické či psychiatrické potíže, nádory, glaukom. Mezi dočasné kontraindikace patří například zvýšená či snížená tělesná teplota (přehřátí či podchlazení), zhoršení některých chronických onemocnění, celkové vyčerpání organismu, virová onemocnění, období rekonvalescence po nemoci, úrazu či operaci, období léčby a přijímání zvýšeného množství léků, poranění míchy nebo svalová zranění. V čase menstruace můžete cvičit, pokud se cítíte dobře, avšak nedoporučují se obrácené pozice. Trpíte-li nějakými zdravotními problémy, je důležité na ně lektora/rku před začátkem lekce upozornit. Lektorem/kou vedené cvičení nemusí být vykonáváno v případě, že prováděné cviky jsou mimo fyzické možnosti klienta nebo je cvik nadměrně zatěžuje – cvičení je klient povinen v takovém případě přerušit, případně vynechat prováděný cvik. Powerjóga není vhodná pro těhotné ženy, a to především v prvním trimestru. Jógu pro zdravá záda lze s vědomím lektora/rky navštěvovat od druhého trimestru, i tak je těhotná žena sama zodpovědná za svůj zdravotní stav. Powerjógu nemohou cvičit děti, ani na výhradní přání rodičů. Děti, které necvičí a doprovází rodiče na cvičení, nemohou být v sále a pozorovat cvičící skupinu. Pokud rodič zanechá své dítě v recepci/na chodbě, odpovědnost je na rodiči, a nikoliv na nás. Hlídání dětí není zahrnuto v nabídce našich služeb.