Balíček video lekcí 4: DNS - Kolář

Zakoupením Balíčku získáváte přístup k video lekcím DNS - Kolář.

Balíček obsahuje

 • 5 hodinových lekcí DNS - Kolář

Náročnost

nenáročná a terapeutická lekce

Struktura lekce

Lekce má 60

 • 5 min - úvod a teorie, dech, naladění se na sebe
 • 50 min - vývojové pozice, s pomůckami i bez
 • 5 min - závěrečná relaxace, dechové cvičení

Co je systém DNS?

Tato špičková rehabilitační, ale také tréninková technika úspěšně léčí bolesti páteře, svalů i kloubů. Šetrně a efektivně rvás vrátí k aktivnímu životu nebo zvýší Vaše sportovní výkony. Dynamická neuromuskulární stabilizace podle prof. Koláře (DNS) je přístup založený na vývojové kineziologii. To znamená, že využíváme pozice a pohyby, které můžeme vidět u dětí během prvních 2 let života. Při cvičení nastavujeme klouby do ideálního postavení (tzv. centrace) a svaly pracují efektivněji a ekonomičtěji. Při cvičení dodržujeme určitou postupnost a zásady. Podmínkou úspěšného cvičení je vědomá spolupráce klienta. Cvičí se v různých polohách (na zádech, na břichu, na boku, na čtyřech i ve stoje). DNS je určena všem lidem s obtížemi pohybového aparátu, dětem od 5 let i vrcholovým sportovcům.

V čem je DNS jiná?

Při běžném způsobu posilování svalů se vychází hlavně z anatomické funkce. Posilovací cvičení jsou odvozena ze začátku a úponu svalu. Na tomto principu je sestrojena i většina posilovacích strojů používaných v posilovnách. Při rozvoji síly svalu však nelze vycházet pouze z jeho začátku a úponu, ale i z jeho začlenění do biomechanických řetězců. Ty však nelze odvozovat pouze z anatomických souvislostí, ale také z řídících procesů CNS. Je třeba si uvědomit, pokud cvičíme například prsní svaly, jsou vždy aktivovány i svaly, které stabilizují jejich úpony, tj. svaly zádové, bránice, břišní svaly atd. Tato funkce je automatická a u většiny lidí velmi omezeně ovládaná volním způsobem, nemluvě o hlubokých svalech, které jsou pro stabilizační a zpevňovací funkci obzvlášť důležité. Chybný nábor svalů při stabilizaci si jedinec automaticky a neuvědoměle zafixuje do všech vykonávaných pohybů a cvičení. Důsledkem je stereotypní přetěžování. Aby nedocházelo k přetížení měkkých tkání a skeletu, je nutná rovnováha mezi svaly v celém biomechanickém řetězci a také mezi vynaloženou stabilizační svalovou silou a velikostí zevní síly. Což s aktivním přístupem klienta dokáže technika DNS úspěšně rozvinout.

Kdo je prof. Kolář?

Prof.PaedDr.Pavel Kolář, Ph.D. se narodil v roce 1963 v Praze. 

Profesor Kolář je světově uznávaný fyzioterapeut, který se od počátku kariéry zabýval pohybovou patologií dětí. Od roku 1989 pracoval jako odborný asistent na Klinice rehabilitace FDL UK (Fakulta dětského lékařství Univerzity Karlovy) v Motole. Od roku 1999 až doposud je přednostou Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK, zde je také proděkanem pro rozvoj a investice. Pavel Kolář se velmi aktivně věnuje publikační činnosti. Publikoval více než 140 odborných článků jak v českých odborných časopisech, tak v zahraničních impaktovaných časopisech.

Pavel Kolář je zakladatelem diagnostického a terapeutického konceptu Dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS). Základem konceptu jsou elementární principy lidské motoriky, které jsou ukazatelem stavu řídící funkce centrální nervové soustavy. Proto i prostým pozorováním pohybového chování jedince lze určit stupeň vyzrálosti centrální nervové soustavy a přesnosti řízení pohybů. Na základně diagnostiky lze velmi cíleně ovlivňovat posturální a lokomoční funkce pomocí speciálního cvičení. Zásadní ale je, že zpětná vazba ovlivňuje centrální nervovou soustavu a trvaleji upravuje pohybové vzorce z ní vycházející. Díky postupům tohoto konceptu dokážeme pohybovou úroveň jedince nejen diagnostikovat, ale i velmi cíleně a dlouhodobě ovlivňovat a optimalizovat.

Komu je lekce určena

 • tomu, kdo chce cvičit od začátku správně
 • tomu, kdo ví, že zdravý pohyb je nutnou podmínkou zdraví
 • tomu, kdo si chce udržet na cestu životem zdravé tělo, hluboký dech a veselou mysl 
 • pokud vás bolí záda (krk, hrudník, bedra), klouby, hlava
 • pokud chcete rozumně posílit a protáhnout celé tělo
 • jste-li po prodělané rekonvalescenci či fyzioterapii po zranění 
 • sportujete a chcete sportovat zdravě a dlouhodobě
 • hledáte preventivní cvičení, abyste se udrželi dlouho fit
 • jste účastník kurzů DNS I a DNS II
 • powerjógu či ashtangavinyásajógu vnímáte jako příliš náročnou

Cena balíčku

 • 300 Kč, což znamená, že jedna lekce vás vyjde na 60 Kč
 • cvičit můžete kolikrát chcete
 • po dobu 3 měsíců ode dne zakoupení je váš Balíček aktivní

Jak si Balíček zakoupíte

 • kliknete na Online rezervace
 • ocitnete se na rozvrhové tabulce lekcí, 2. záložka je Balíčky video lekcí - kde si opět můžete o jednotlivých Balíčcích přečíst info
 • vpravo nahoře vidíte červený obdélník +Přihlásit - zde klikněte - pokud u nás nemáte účet, klikněte na Nová registrace a účet si založte, pokud ho již máte, přihlašte se
 • jakmile budete ve svém účtu, klikněte na Kredit - zde se vám rozvine nabídka Kreditu k zakoupení včetně Balíčků 1, 2, 3, 4
 • vyberte si Balíček (samozřejmě si jich můžete zakoupit i více) a kupte si jej - nákup probíhá online a pochopíte ho
 • spárování platby se systémem Balíčků trvá cca 2 hod, poté je váš Balíček již aktivní
 • přihlašte se do svého účtu a na rozvrhové tabulce lekcí se objeví 6. záložka Videa - zde najdete svůj zakoupený Balíček, bude aktivní 3 měsíce, cvičit můžete kolikrát chcete

Níže 5.5 minutová video-ukázka: